Karavīra atgriešanās

Čikāgas piecīši

Izpildītājs:
Čikāgas piecīši
Nosaukums:
Karavīra atgriešanās
Dalīties:
Seko jaunumiem:
C		       G
Sveika, māmiņ, beidzot mājās ir tavs karavīrs,
			    C
Ļauj man pārģērbt kara drēbes - gribu justies tīrs.
C7		        F	   Dm
Teic, kur sl?pjas liel? tautas dziesmu dzied?t?j –
G		         C
Gribu redz?t savu karodzi?a rakst?t?j!

To aizveda sveši kungi, sveši kumeli?,
Viss ko vi?a tev atst?ja - savu vainadzi?
Akmens pil? dzelo?d?rzos tagad dz?vo t?
Tur nu, d?li?, Tu vairs dar?t nevari nek?

Vai m?mi?a, vai m?mi?a kam tu ?avi to?! -
Aizvest proj?m svešum? manu m???ko
Trejdevi?os kaujas laukos izkaroju es
Vi?as š?tais karodzi?š man laimi vienm?r nes

Ieloc, m?mi?, ce?a maizi, zirgam padzert dod
Kaut vai visu m?žu j?šu - t? man j?atrod
Akmens pil? dzelo?d?rzos gan es atrad?š'
Savu m??o sveiku atkal m?j?s p?rved?š'

Ābols