Meitiņa Mīļā

#TAUTASDZIESMAS

Izpildītājs:
#TAUTASDZIESMAS
Nosaukums:
Meitiņa Mīļā
Dalīties:
Seko jaunumiem:
E (022100)       A (002220)   B4(022450) B(224442)
1 Mei- ti- ņa mī- ļā,	pu(u)- ķī- te	jau -	  kā,

E (022100) B/D#(X64447) C#m7(446454)  F#m/A(544222) E/B(476454) B7(224242)  E(022100)
Vai tu	  ma- ni	 mī- lēt	va- ri,	   vai tu	 bū- si	ma- na ?


2. Puisīti, nē, nē,	vē(ē)l nebūšu,	ta	va,
Man	paša(i)	mā- mu	li- ņa,	tai ar	ma- ni	da- ļa.

3. Mei- ti- ņa mī- ļā,	pu(u)- ķī- te	jau -	kā,
Vai	tu manim	vārdu	dosi,	vai tu	bū- si	ma- na ?

4. Puisīti, nē, nē,	vē(ē)l nebūšu,	ta	va,
Man	paša(i)	bā- le	li- ņi,	tiem ar	ma- ni	da- ļa.

5. Mei- ti- ņa mī- ļā,	pu(u)- ķī- te	jau -	kā,
Gre- dzen-	ti- ņu	te- vim	snieg- šu,	vai tu	bū- si	ma- na ?

6. Puisīti, jā, jā,	nu(u) es būšu,	ta	va,
Gre- dzen-	ti- ņu	pirks- tā	lik- šu,	te- vim	pie- de-	rē- šu.