Klusa nakts, Svēta nakts 2

#ZIEMASSVĒTKU

Izpildītājs:
#ZIEMASSVĒTKU
Birkas:
ziemassvētku
Nosaukums:
Klusa nakts, Svēta nakts 2
Dalīties:
Seko jaunumiem:
[C] Klusa nakts, svēta nakts!
[G] Visi dus [C] nomodā 
[F] vēl ir Jāzeps un [C] Marija
[F] Kūtī Dāvida [C] pilsētā
[G] Jēzus silītē [C] dus [Am]
[C] Jēzus [G] silītē [C] dus

[C] Klusa nakts, svēta nakts!
[G] Ganiem Dievs [C] novēl pats
[F] Dzirdēt enģeļus [C] slavējam,
[F] Tuvu, tālu [C] skandinām:
[G] Kristus - Glābējs ir [C] klāt! [Am] 
[C] Kristus – [G] Glābējs ir [C] klāt!

[C] Klusa nakts, svēta nakts!
[G] Dieva dēls, [C] Tava acs
[F] Mirdz mums dievišķā [C] skaidrībā
[F] Nu ir dvēsele [C] pestīta,
[G] Jo tu dzimis par [C] mums [Am]
[C] Jo tu [G] dzimis par [C] mums