Es nenācu šai vietā 2

#TAUTASDZIESMAS

Izpildītājs:
Credo
#TAUTASDZIESMAS
Nosaukums:
Es nenācu šai vietā 2
Dalīties:
Seko jaunumiem:
C 
Es nenācu šai vietāi
F
Savu miegu izgulēti,
C
Es nenācu šai vietāi
G
Savu miegu izgulēti,

C          F
Trairai-rai ri-tam, trai rai rai ritam
C 		   G   C
Trairai rallala, trādi ralla-la.

Nācu ēsti, nācu dzerti,
Nācu jautri padziedāti.

Es ja būtu to zinājis,
Ka tik jauki šai vietā.

Es būtu sievu līdz paņēmis
Ar visiemi bērniņiem.

Tie palika aizkrāsnēi,
Vēderiņus kasīdami.

Visa mana naba nieza,
Kā es gribu brandavīnu.

Kad iedzēru brandavīnu,
Tad nabiņa neniezēja.

Kad iedzēru juhaidriku,
Nospārdīju Miku pliku.

Mūsu ciema meitiņāmi
Triju taku vēderiņi:

Pa pirmoi žīda brauca,
Pa otroi čigāniņi.

Pa trešo ciema puiši
Žagariņus vicināja.

Jauns ar jaunu pārgulēja
Ūdens cauri netecēja.

Vecs ar vecu pārgulēja
Ūdens cauri iztecēja.

sabba