Ūsainā Puķe

Credo

Izpildītājs:
Credo
Mūzikas autors:
Leons Briedis
Vārdu autors:
Armands Alksnis
Nosaukums:
Ūsainā Puķe
Dalīties:
Seko jaunumiem:
[G] Runci, [D] teic – vai [C] tev [G] nemaz
[G] būt par [D] puķi [G] negri[D]bas?
[G] Runci, [D] teic – vai [C] tev [G] nemaz
[Em] būt par puķi [D] negri[G]bas?

[G] Runcis [D] atteica: - [C] Jā [G] gan,
[G] būt par [D] puķi [G] gribas [D] man!
[G] Runcis [D] atteica: - [C] Jā [G] gan,
[Em] būt par puķi [D] gribas [G] man!

  [G] Tā, lūk, [C] runci [G] mēs
  [Em] iestādījām [D] dobī[G]tē.
  [G] Tā, lūk, [C] runci [G] mēs
  [Em] iestādījām [D] dobī[G]tē.

[G] Ies[D]tā[C]dī[G]jām
[G] un tam [D] cieši [G] piesa[D]cījām:
[G] Nešķu[D]rini [C] ūsas [G] daudz,
[Em] tupi rāms un [D] drīzāk [G] audz!

  [G] Tā, lūk, [C] runci [G] mēs
  [Em] iestādījām [D] dobī[G]tē.
  [G] Tā, lūk, [C] runci [G] mēs
  [Em] iestādījām [D] dobī[G]tē.

[G] Bet, lai [D] puķe [C] augtu [G] skaista,
[G] tā maz[D]drusciņ [G] jāap[D]laista. 
[G] Bet, lai [D] puķe [C] augtu [G] skaista,
[Em] tā mazdrusciņ [D] jāap[G]laista.

[G][C][G]
[Em][D][G]
[G][C][G]
[Em][D][G]

[G] Runcis, [D] padzir[C]dējis [G] to,
[G] sacī[D]ja: - Vai [G] zināt, [D] ko?
[G] Man viens [D] darbiņš vēl [C] stāv [G] priekšā.
[Em] Žvikt – un [D] krūmos [G] iekšā.