Vairāk atļauties

Enduring Memories

Izpildītājs:
Enduring Memories
Nosaukums:
Vairāk atļauties
Dalīties:
Seko jaunumiem:
Vairāk atļauties..

Pants: D / D / Am C / G / G
Piedziedājums: Am / C / G / G /Am / G / D / D
Starpspēle: F G / Am / Am

Starp divām jūrām nostāties
Un vienā no tām nomaldīties
Atkal nejauši satikties
Varbūt ka nejauši satikties
Un kopā atkal nomaldīties
Sapratīsi – vari to atļauties

Pieskarties elpai
Un sasildīties
Tumšākajā ēnā
Noraudzīties
Saprast ka būt tādai
Nevēlies
Vēlies mazliet mainīties...

Uz brīvas ielas apstāties
Un svešā sejā iemīlēties
Un mazliet pie tā atļauties nepiedomāt
Pēc brīvas gribas atļauties
Vētrai pretī nostāties
Un mazliet pie tā atļauties nepiedomāt