Prieks pasaulei

#ZIEMASSVĒTKU

Izpildītājs:
#ZIEMASSVĒTKU
Birkas:
ziemassvētku
Nosaukums:
Prieks pasaulei
Dalīties:
Seko jaunumiem:
Prieks pasaulei
C    
Prieks pasaulei- 
Dm  C    G    C
Tas  Kungs  ir   klāt!
  F    G   C
Nu Ķēniņš  zemei dots!
Lai visas sirdis gavilē 
Par Pestītāju pasaulē
Un debess, zeme dzied,
  G
Un debess, zeme dzied,
  C  F   C  Dm   C  G  C
Un de- bess, de- bess, ze- me  dzied!


C
Prieks pasaulei-
Dm  C   G  C
Lai  dzies-mas skan:
  F   G   C
Tai ausis laimes rīts!
Un meži, lauki, pakalni
Un klintis, strauti, klajumi 
Lai gaviļ dziesmā trīc,
  G
Lai gaviļ dziesmā trīc,
  C F   C Dm   C   G  C
Lai ga-viļ, ga-viļ,  dzies-mā trīc!C
Lai grēks un naids
Dm  C  G  C
un  rū- pes zūd,
  F G    C
Un asaras lai žūst:
Viņš nāk pie mums ar svētību,
Nu sirdis, dzīvi piepilda,
Lai slava glābējam,
  G 
Lai slava glābējam,
  C  F  C  Dm   C  G  C
Lai sla-va, sla-va,  glā- bē- jam!

DEO VOLENTE