Gabaliņš no sirds

Harijs Ozols

Izpildītājs:
Harijs Ozols
Santa Zapacka
Nosaukums:
Gabaliņš no sirds
Dalīties:
Seko jaunumiem:
Nokrīt [Am] ledus gabaliņš pie sirds,
Kas no [F] tāliem ledājiem bij’ šķirts,
Nokrīt [G] tieši blakus, blakus tai -
Sirdij [E] karstai, kvēli ziedošai.

Nebī[Am]sties un plaukstā pacel to -
Caurspī[F]dīgi auksti kūstošo,
Jo tev [G] plaukstā ir ne tikai sirds,
Bet kāds [E] atstumtais, kurš līdzās mirdz.

 Atkūst [Am] sirds, atkūst sirds,
 Un kāds [F] gabaliņš, kurš līdzās mirdz.
 Pielīst [G] sirds, saplūst sirds,
 Ar to [E] gabaliņu, kurš bij’ šķirts.

 Atkūst [Am] sirds, atkūst sirds,
 Un kāds [F] gabaliņš, kurš līdzās mirdz.
 Pielīst [G] sirds, saplūst sirds,
 Ar to [E] gabaliņu, kurš bij’ šķirts.

Satikt [Am] to, tik ļoti ilgoto,
Reizē [F] auksto, reizē svelmaino -
Tikai [G] tā var saprast, kas ir viņš, -
Sirdij [E] tuvais ledus gabaliņš.

Bet šī [Am] dziesmiņa, kas lēni rit
Mūsu [F] abu sirdīs plaukstas sit,
Vieglāk [G] sekot ir gan tev, gan man
Mūsu [E] sirdīm, kas tik gaiši skan.

 Atkūst [Am] sirds, atkūst sirds,
 Un kāds [F] gabaliņš, kurš līdzās mirdz.
 Pielīst [G] sirds, saplūst sirds,
 Ar to [E] gabaliņu, kurš bij’ šķirts.

 Atkūst [Am] sirds, atkūst sirds,
 Un kāds [F] gabaliņš, kurš līdzās mirdz.
 Pielīst [G] sirds, saplūst sirds,
 Ar to [E] gabaliņu, kurš bij’ šķirts.