Āvu, āvu baltas kājas

#TAUTASDZIESMAS

Izpildītājs:
#TAUTASDZIESMAS
Nosaukums:
Āvu, āvu baltas kājas
Dalīties:
Seko jaunumiem:
[C] Āvu, āvu [G] baltas kājas,
[C] Lēcu dārzi[G]ņāi.
[C] Āvu, āvu [G] baltas kājas,
[F] Lēcu [G] dārzi[C]ņāi.

[C] Lēcu, lēcu [G] dārziņāi,
[C] Plūcu baltas [G] rozes.
[C] Lēcu, lēcu [G] dārziņāi,
[F] Plūcu [G] baltas [C] rozes.

[C] Plūcu, plūcu [G] baltas rozes,
[C] Pinu vaina[G]dziņu.
[C] Plūcu, plūcu [G] baltas rozes,
[F] Pinu [G] vaina[C]dziņu.

[C] Pinu, pinu [G] vainadziņu,
[C] Liku galvi[G]ņāi.
[C] Pinu, pinu [G] vainadziņu,
[F] Liku [G] galvi[C]ņāi.

[C] Liku, liku [G] galviņāi,
[C] Gāju jūrma[G]lāi.
[C] Liku, liku [G] galviņāi,
[F] Gāju [G] jūrma[C]lāi.

[C] Sacēlāsi [G] rīta vēji,
[C]Nopūš vaina[G]dziņu.
[C] Sacēlāsi [G] rīta vēji,
[F] Nopūš [G] vaina[C]dziņu.

[C] Nopūš manu [G] vainadziņu
[C] Jūras dzelmī[G]tēi.
[C] Nopūš manu [G] vainadziņu
[F] Jūras [G] dzelmī[C]tēi.

[C] Tais’ brālīti [G] oša laivu,
[C] Brauc pēc vaina[G]dziņa.
[C] Tais’ brālīti [G] oša laivu,
[F] Brauc pēc [G] vaina[C]dziņa.

[C] Oša laiva, [G] smaga laiva,
[C] Tā grimst dibe[G]nā.
[C] Oša laiva, [G] smaga laiva,
[F] Tā grimst [G] dibe[C]nā.

[C] Tais’ brālīti [G] liepu laivu,
[C] Brauc pēc vaina[G]dziņa.
[C] Tais’ brālīti [G] liepu laivu,
[F] Brauc pēc [G] vaina[C]dziņa.

[C] Liepu laiva, [G] viegla laiva,
[C] Vējš dzen mali[G]ņā.
[C] Liepu laiva, [G] viegla laiva,
[F] Vējš dzen [G] mali[C]ņā.

[C] Tais’ brālīti [G] ziedu laivu,
[C] Dzen pēc vaina[G]dziņa.
[C] Tais’ brālīti [G] ziedu laivu,
[F] Dzen pēc [G] vaina[C]dziņa.

[C] Ziedu laiva, [G] laba laiva,
[C] Pārved vaina[G]dziņu.
[C] Ziedu laiva, [G] laba laiva,
[F] Pārved [G] vaina[C]dziņu.