Augšup

The Sound Poets

Izpildītājs:
The Sound Poets
Nosaukums:
Augšup
Dalīties:
Seko jaunumiem:
[C] Šis.. ir ceļš, kas sauc, 
Kad pienāks [C] laiks
Tas pacels [C] mūs līdz galot[C]nēm
Kur domas [C] skrien un ilgas ļauj
Tam noti[C]cēt vēl ir tik [Am] ļauts
 
Varbūt [G] kāds par to vēl [Am] šaubās
[F] Ļauties [G] tam vai [C] nē
 
[C] Šis.. nav atstatums, ko neiespēt, 
ja gribam [C] tikt līdz apvār[C]snim
Un nosir[C]mot, kad piedzīvots
un redzēts [C] viss un pretī [Am] dots
 
 Un kvēlo[G]sim un nepār[C]stāsim
 [F] Un kvēlo[G]sim līdz sadeg[C]sim
 Un tad lai [G] atmirdz debess [Am] jums
 Sapni [G] savu nosar[C]gāsim
 [G] Neatdosim [Am] to
 Tas ir [G] viss, kas pieder [C] mums
 
[F] Vai kāds [G] par to vēl [Am] šaubās
[F] Ļauties [G] ceļam šim vai [C] nē
[F] Ar katru [G] soli šaubas [Am] norims
Bet [G] nenorimsim [Am] mēs, 
sauc kāda [G] balss tur, pakrū[C]tē
 
Tas pieder [C] mums
Tas pieder [C] mums
Tas pieder [C] mums
Tas pieder [C] mums
Tas pieder [C] mums
Tas pieder [C] mums
Tas pieder [C] mums

 [F] Un kvēlo[G]sim un nepār[C]stāsim
 [F] Un kvēlo[G]sim līdz sadeg[C]sim
 Un tad lai [G] atmirdz debess [Am] jums
 Sapni [G] savu nosar[C]gāsim
 [G] Neatdosim [Am] to
 Tas ir [G] viss, kas pieder [C] mums 
 
[G] Tas pieder [C] mums
[G] Tas pieder [C] mums
[G] Tas pieder [C] mums
[G] Tas pieder [C] mums
[G] Tas pieder [C] mums
[G] Tas pieder [C] mums