Es nenācu šai vietā 4

#TAUTASDZIESMAS

Izpildītājs:
Credo
#TAUTASDZIESMAS
Nosaukums:
Es nenācu šai vietā 4
Dalīties:
Seko jaunumiem:
[C] Es nenācu šai vietāi [F] Savu miegu izgulēti,
[C] Es nenācu šai vietāi [G] Savu miegu izgulēti,

 [C] Trairai-rai ri-tam, [F] trai rai rai ritam
 [C] Trairai rallala, [G] trādi ralla-[C]la.

[C] Nācu ēsti, nācu dzerti, [F] Nācu jautri padziedāti.
[C] Nācu ēsti, nācu dzerti, [G] Nācu jautri padziedāti.

 [C] Trairai-rai ri-tam, [F] trai rai rai ritam
 [C] Trairai rallala, [G] trādi ralla-[C]la.

[C] Es ja būtu to zinājis, [F] Ka tik jauki šai vietā.
[C] Es ja būtu to zinājis, [G] Ka tik jauki šai vietā.

 [C] Trairai-rai ri-tam, [F] trai rai rai ritam
 [C] Trairai rallala, [G] trādi ralla-[C]la.

[C] Es būtu sievu līdz paņēmis [F] Ar visiemi bērniņiem.
[C] Es būtu sievu līdz paņēmis [G] Ar visiemi bērniņiem.

 [C] Trairai-rai ri-tam, [F] trai rai rai ritam
 [C] Trairai rallala, [G] trādi ralla-[C]la.

[C] Tie palika aizkrāsnēi, [F] Vēderiņus kasīdami.
[C] Tie palika aizkrāsnēi, [G] Vēderiņus kasīdami.

 [C] Trairai-rai ri-tam, [F] trai rai rai ritam
 [C] Trairai rallala, [G] trādi ralla-[C]la.

[C] Visa mana naba nieza, [F] Kā es gribu brandavīnu.
[C] Visa mana naba nieza, [G] Kā es gribu brandavīnu.

 [C] Trairai-rai ri-tam, [F] trai rai rai ritam
 [C] Trairai rallala, [G] trādi ralla-[C]la.

[C] Kad iedzēru brandavīnu, [F] Tad nabiņa neniezēja.
[C] Kad iedzēru brandavīnu, [G] Tad nabiņa neniezēja.

 [C] Trairai-rai ri-tam, [F] trai rai rai ritam
 [C] Trairai rallala, [G] trādi ralla-[C]la.

[C] Kad iedzēru juhaidriku, [F] Nospārdīju Miku pliku.
[C] Kad iedzēru juhaidriku, [G] Nospārdīju Miku pliku.

 [C] Trairai-rai ri-tam, [F] trai rai rai ritam
 [C] Trairai rallala, [G] trādi ralla-[C]la.

[C] Mūsu ciema meitiņāmi [F] Triju taku vēderiņi.
[C] Mūsu ciema meitiņāmi [G] Triju taku vēderiņi.

 [C] Trairai-rai ri-tam, [F] trai rai rai ritam
 [C] Trairai rallala, [G] trādi ralla-[C]la.

[C] Pa pirmoi žīda brauca, [F] Pa otroi čigāniņi.
[C] Pa pirmoi žīda brauca, [G] Pa otroi čigāniņi.

 [C] Trairai-rai ri-tam, [F] trai rai rai ritam
 [C] Trairai rallala, [G] trādi ralla-[C]la.

[C] Pa trešo ciema puiši [F] Žagariņus vicināja.
[C] Pa trešo ciema puiši [G] Žagariņus vicināja.

 [C] Trairai-rai ri-tam, [F] trai rai rai ritam
 [C] Trairai rallala, [G] trādi ralla-[C]la.

[C] Jauns ar jaunu pārgulēja [F] Ūdens cauri netecēja.
[C] Jauns ar jaunu pārgulēja [G] Ūdens cauri netecēja.

 [C] Trairai-rai ri-tam, [F] trai rai rai ritam
 [C] Trairai rallala, [G] trādi ralla-[C]la.

[C] Vecs ar vecu pārgulēja [F] Ūdens cauri iztecēja.
[C] Vecs ar vecu pārgulēja [G] Ūdens cauri iztecēja.

 [C] Trairai-rai ri-tam, [F] trai rai rai ritam
 [C] Trairai rallala, [G] trādi ralla-[C]la.

[C] Es nenācu šai vietāi [F] Savu miegu izgulēti,
[C] Es nenācu šai vietāi [G] Savu miegu izgulēti,

 [C] Trairai-rai ri-tam, [F] trai rai rai ritam
 [C] Trairai rallala, [G] trādi ralla-[C]la.