Kamoliņš

Aija Andrejeva (Aisha)

Izpildītājs:
Aija Andrejeva (Aisha)
Nosaukums:
Kamoliņš
Dalīties:
Seko jaunumiem:
[G] Dzirdi, [D] smaida [Bm] stīga, [C] kura dejo
[G] Gaismi[D]ņa, kā [C] ka[C]moliņš, veļās 
[G] Dzirdi, [D] smaržo [Bm] brīnums [C] klusumā
[G] Klusu[D]mā, tas [C] mostās, [C] mostās, mostās

[G] Dzirdi, [D] smaržo [Bm] gaiss pa [C] kuru ejam 
[G] Sajū[D]ti, kā [Bm] ka[C]moliņš aizripo
[G] Dzirdi, [D] brīnu[Bm]mu, kas [C] dejo tumsā
[G] Dejo [D] tumsā un [Bm] mostās [C]

[G] Es tevi [D] mīlu, mīlu un [Bm] jūtu elpo[C]ju un dzirdu
[G] Es tevi [D] dziedu savā [Bm] klusu[C]mā

na na [G] nā, na na na na [C] na na na 
na na [D] nā, na na na na [C] na na na 
na na [G] nā, na na na na [C] na na na 
na na [D] nā

ha ha [G] hā... [C][D][C][G][C][D][C]

ha ha hā (es tevi mīlu, mīlu un jūtu, elpoju un 
dzirdu, es tevi dziedu savā klusumā)

ha ha hā (es tevi mīlu, mīlu un jūtu, elpoju un 
dzirdu, es tevi dziedu savā klusumā)

[G] Es tevi [D] mīlu, mīlu un [Bm] jūtu elpo[C]ju un dzirdu
[G] Es tevi [D] dziedu savā [Bm] klusu[C]mā