Es skaistu rozīt' zinu 2

#ZIEMASSVĒTKU

Izpildītājs:
#ZIEMASSVĒTKU
#KRISTĪGĀS
Birkas:
ziemassvētku kristīgās
Nosaukums:
Es skaistu rozīt' zinu 2
Dalīties:
Seko jaunumiem:
Es skaistu rozīt’ zinu 3/2  F -TON. Kapo 3 Hernhūtiešu 16.gs.dz.
 
D     G   D  A  Bm
Es skaistu ro -  zīt’ zi - -nu
G  D  Em  A     D
No sī - kas  sa- knī - tes,
D   G    D  A   Bm
Tā rozīte,   ko mi - nu,
G   D    Em  A   D
To  Dievs  mums dā-vi-na

D Em   Fm#   D   E   A
Tā plau - ka    dzes – tru - mā
A   D   G   D  A   Bm 
Pie au-kstas zie - mas sau - les,
Em  D   Em   A     D 
Pie  pus - nakts tum- sī – bā.

D    G  D  A   Bm
Šo brīnumskaisto  ro - zi,
G D   Em    A   D
Ko pra – viet’s  slu-di-na,
D     G  D  A   Bm
Mums Māra at – ne – su - si,
G   D   Em    A   D
Tā  šķī - stā    jau-na-va.

D  Em   Fm#   D  E  A
Pēc Die -  va   pa – do - ma
A    D    G    D  A   Bm 
Viens bērniņš  tai   ir  dzi - mis
Em  D   Em   A     D 
Pie  pus - nakts tum- sī – bā.

D      G   D   A  Bm
Tu, ro-zīt’ skai - stā, jau-kā,
G  D  Em   A   D
Tu, pu - ķīt  svē-tā-kā,
D     G   D  A   Bm
Kam gribi zie - dēt lau – kā?
G   D  Em    A    D
Zied’ ma - nā    sir-sni-ņā!

D  Em     Fm#   D  E  A
Kas ti  -   cī  - bā  Tev’ kopj.
A     D G   D  A  Bm
Tam sirds no sal - dās smar-žas
Em  D    Em   A     D 
Un  dvēs -’le    pil-na   top.

Deo Volente