Dziesma par meklēšanu

Gunārs Kalniņš

Izpildītājs:
Gunārs Kalniņš
Dzeguzīte
Mūzikas autors:
Raimonds Pauls
Vārdu autors:
Guntars Račs
Nosaukums:
Dziesma par meklēšanu
Dalīties:
Seko jaunumiem:
[C] Es nezinu, kur ir tā vieta,
[F] Kur nogu[G]rušie spēku [C] rod.
[C] No mēness ausmas līdz pat rietam
[F] Es meklē[G]šu, man jāat[C]rod.

[Em] Es nezi[Am]nu, [Em] kur vedīs [Am] mani
[Em] Šo zvaigžņu spožais staro[Dm]jums.
[Em] Es meklē[Am]šu, [Em] līdz rīta [Am] zvani
[Em] Šo rītu iezvanīs pār [A] mums.

Ar tevi atkal vēlos [D] būt
Ar tevi atkal vēlos [Em] būt
Ar tevi atkal vēlos [G] būt
Ar tevi atkal vēlos [D] būt

[D] Es nezinu, uz kuru pusi
[G] Man savus [A] sapņu zirgus [D] jāt
[D] Visapkārt tumsa elpo klusi
[G] Neviena [A] nav, kam pajau[D]tāt.

[F#] Es nezi[Bm]nu, [F#] kur mani [Bm] vedīs
[F#] Šī bezgalīgi svešā [E] nakts
[F#] Man jāat[Bm]rod, [F#] kas man ir [Bm] zudis,
[F#] Man jāatrod, kas man [A] zagts

Ar tevi atkal vēlos [D] būt (Ar tevi atkal vēlos būt)
Ar tevi atkal vēlos [Em] būt (Ar tevi būt)
Ar tevi atkal vēlos [G] būt (Ar tevi būt)
Ar tevi atkal vēlos [D] būt (Vai tu jūti, jūti?)

Ar tevi atkal vēlos [D] būt
Ar tevi atkal vēlos [Em] būt (Ar tevi, tevi būt)
Ar tevi atkal vēlos [G] būt (Ar tevi būt, ar tevi būt)
Ar tevi atkal vēlos [D] būt

[F#] Es meklē[Bm]šu, [F#] līdz rīta [Bm] zvani
[F#] Šo rītu iezvanīs pār [A] mums.

Ar tevi atkal vēlos [D] būt
Ar tevi atkal vēlos [Em] būt
Ar tevi atkal vēlos [G] būt
Ar tevi atkal vēlos [D] būt

Ar tevi atkal vēlos [D] būt (Ar tevi atkal vēlos būt)
Ar tevi atkal vēlos [Em] būt (Ar tevi atkal vēlos būt)
Ar tevi atkal vēlos [G] būt (Ar tevi atkal vēlos būt)
Ar tevi atkal vēlos [D] būt