Melnā dziesma

Ramadance

Izpildītājs:
Olga Rajecka
Ramadance
Mūzikas autors:
Nataradža
Vārdu autors:
Nataradža
Nosaukums:
Melnā dziesma
Dalīties:
Seko jaunumiem:
[C] Melna upe [G] kalnā [Am] tek, 
[F] Vēl melnāk(i)s [Am] tas kal[G]niņš,
[C] Uz tā lielā [G] velna [Am] kalna
[F] Melni gūla [G] akmen[C]tiņ`.

[C] Uz melniem(i) [G] akme[Am]ņiem(i)
[F] Melna rasa [Am] vizi[G]nāj`,
[C] Tā vizēja [G] spožas [Am] zvaigznes
[F] Melna rīta [G] agru[C]mā

 [F] Melnu nakti [G] melni vēji
 [Am] Melnu nesa [C] māko[G]nīt`,
 [F] Tas melnais(i) [G] mākonīts
 [Am] Melnām lāsēm [G] laistī[F]jās,

 [F] Melnas lāses [G] balti bira 
 [Am] Aiz upītes [C] leji[G]ņā,
 [F] Tur melnais(i) [G] ezeriņis 
 [Am] Ar meitām(i) [G] skalo[F]jās.

Balti spīdēj` mēnestiņ`
Melnajā(i) naksniņā, 
Vēl jo baltas tās meitiņas
Melnajā(i) ezerā.

Melni mati, zelta rasa,
Acis meta uguntiņ` 
Gar balto(i) augumiņ`
Viļņi skalo sidrabiņ`.

 Melns puisītis govis gana
 Melna rīta agrumā,
 Dzird meitiņas daiļi dzied
 Melnu dziesmu vakarā. 

 Melns puisītis melnu rītu
 Melni pūta stabulīti,
 Kas zināja, kas redzēja
 Nozūd meitu vainadziņ` 

Sauca vienu sauca otru
Nāc meitiņa maliņā, 
Es Tev došu zīda drānu 
Apklāt savu augumiņ`

Ik meitiņa daiļi nāca
Kā saulīte uzziedēj`,
Met melno(i) ezerā
Velc balto(i) mugurā.

Melnu nakti melni vēji
Melnu nesa mākonīt,
Tas melnais(i) mākonīts
Melnām lāsēm laistījās.

Ik meitiņa daiļi nāca
Kā saulīte uzziedēj`,
Met melno(i) ezerā
Velc balto(i) mugurā.