Noausim kājas, atpīsim sirdis (vārdi)

Austra Pumpure

Izpildītājs:
Austra Pumpure
Mūzikas autors:
Imants Kalniņš
Vārdu autors:
Knuts Skujenieks
Nosaukums:
Noausim kājas, atpīsim sirdis (vārdi)
Dalīties:
Seko jaunumiem:
Noausim kājas,
Atpīsim sirdi, 
Dienu-nedienu pakārsim kokā

Aiziesim miglā

Paganīties,

Aiziesim
Dieviņa rokā

No plata ceļa,
No cietas takas,
Pāri pār galvu, pāri pār laiku.

Projām no debess,
Projām no zemes ,
Aiziesim miglā paganīties.