Es vēlētos vēlreiz

Kašers (Kaspars Blūms-Blūmanis)

Izpildītājs:
Kašers (Kaspars Blūms-Blūmanis)
Mūzikas autors:
Kašers (Kaspars Blūms-Blūmanis)
Vārdu autors:
Oskars Deigelis
Kašers (Kaspars Blūms-Blūmanis)
Nosaukums:
Es vēlētos vēlreiz
Dalīties:
Seko jaunumiem:
Taviem [F] vārdiem [C] piesais[Dm]tīts
Tavām [F] acīm [C] kvēli[Dm]nāts
Tavām [F] lūpām [C] pieskar[Dm]ties
Es vēlētos [F] vēlreiz [C][Dm]

Taviem [F] pleciem [C] pieglaus[Dm]ties
Tavam [F] smaidam [C] pievērs[Dm]ties
Tavai [F] sirdij [C] izrau[Dm]dzīts
Es vēlētos [F] vēlreiz [C][Dm]

 Jā, jā [F] Tu
 No domām [C] visskaistā[Dm]kā
 Esi [F] Tu
 No jūrām [C] visdziļā[Dm]kā
 Paliec [F] Tu
 No krāsām [C] visspilgtā[Dm]kā
 Kas [F] mani [C] izkrāso [Dm]

Un es [F] veros [C] tukšu[Dm]mā
Tevi [F] gaidot [C] klusu[Dm]mā
Tavu [F] seju [C] saska[Dm]tīt
Es vēlētos [F] vēlreiz [C][Dm]

Es Tev [F] gribu [C] parā[Dm]dīt
Kā bez [F] rokām [C] sasil[Dm]dīt
Tavu [F] sirdi [C] iepa[Dm]zīt
Es vēlētos [F] vēlreiz [C] vēlreiz [Dm]

 Jā, jā [F] Tu
 No domām [C] visskaistā[Dm]kā
 Esi [F] Tu
 No jūrām [C] visdziļā[Dm]kā
 Paliec [F] Tu
 No krāsām [C] visspilgtā[Dm]kā
 Kas [F] mani [C] izkrāso [Dm]

Un es [F] veros [C] tukšu[Dm]mā
Tevi [F] gaidot [C] klusu[Dm]mā
Tavu [F] seju [C] saska[Dm]tīt
Es vēlētos [F] vēlreiz [C][Dm]

 Jā, jā [F] Tu
 No domām [C] visskaistā[Dm]kā
 Esi [F] Tu
 No jūrām [C] visdziļā[Dm]kā
 Paliec [F] Tu
 No krāsām [C] visspilgtā[Dm]kā
 Kas [F] mani [C] izkrāso [Dm]
 Atbrīvo