Neveiksminieka Lūgšana

Ints Ķergalvis

Izpildītājs:
Ints Ķergalvis
Nosaukums:
Neveiksminieka Lūgšana
Dalīties:
Seko jaunumiem:
Dienas apbirušas
Sudraba sodr?jiemi
Spalava izrakst?ta
Nav neviena, kas m??u v?rdu teiktu

Domas ie??l?tas vara lombard?
Dziesmas izdzied?tas tukš? kapell?

Nav neviena, kas m??u v?rdu teiktu

	Un ats?stos uz br?di
	Pal?gtu nesteigties

Kad nav, ko past?st?t mežo?u kara?iem
Un drauga sievu l?gt palikt ar matrožiem
L?gt un aizlidot ar zvaigž?u putek?iem
Nav neviena, kas m??u v?rdu teiktu

		Bet es tam p?ri tikšu

Dm/ CAm:/
EmAm/ DmC:/
Am/ Dm:/