Mēs varam līdzās būt

Uldis Marhilēvičs

Izpildītājs:
Uldis Marhilēvičs
Nosaukums:
Mēs varam līdzās būt
Dalīties:
Seko jaunumiem:
G        C
M?s varam l?dz?s b?t!
G        C
K? sliedes paral?las.
Em      C
Ja tikai tava sirds,
C       D
To t? pa ?stam v?las.
G       C
M?s varam kop? pl?st,
G       C
K? divas upes l?nas.
Em     C
Un ce?? nesastapt, 
C        D
Nevienas pašas ?nas.

-C  D

C  D      G  Em
M?s varam l?dz?s b?t,
C  D       G  Em
Es nakts, tu balta diena.
C  D      Bm  Em
M?s varam l?dz?s b?t,
C   D    G
T?pat bez piesk?riena.

G        C
M?s varam blakus b?t,
G        C
Un m?žam nesatikties.
Em       C
M?s varam labie b?t,
C        D
Un ar? b?t tie sliktie.
G        C
M?s varam kop? just,
G        C
Un dzied?t vienu dziesmu.
Em      C
Lai sadeg m?su naids,
C        D
Ar balti melnu liesmu!

C  D      G  Em
M?s varam l?dz?s b?t,
C  D       G  Em
Es nakts, tu balta diena.
C  D      Bm  Em
M?s varam l?dz?s b?t,
C   D      G  
T?pat bez piesk?riena.

3x
C  D      G  Em
M?s varam l?dz?s b?t,
C  D      G  Em
Viens otru nesagaid?t,
C  D      Bm  Em
M?s varam l?dz?s b?t,
C D   G 
 Un pasmaid?t, 
C D   G  
 un pasmaid?t, 
C D   G 
 un pasmaid?t.Lelduciite :)