Mazliet Cerību

Dakota

Izpildītājs:
Dakota
Nosaukums:
Mazliet Cerību
Dalīties:
Seko jaunumiem:
Ievads:
|G|G|Bm|Bm|C|C|D|D|
Pants:
|G|G|Am|Am|Em|C|D|D| 2x
Piedz:
|G|G|D|D|C|Am|G|D|G|G|C|Am|G|D|

Starpsp?le taada pati k? ievads.

Bet kur...
|Em|C|G|G|Em|C|D|D|


Kas gan v?l man vajadz?gs
Mazliet miera m?j?s
T? jau visa š?iet par daudz
Bet k? v?lies nav

R?ta gaisma ce?u kl?j
Kurš ved mani t?l?k
Un es nezinu, kam l?gt to ko v?los sagaid?t

R?tu mazuliet, vakaru mazliet
Veiksmes mazuliet, vilšanos mazliet
Skumju mazuliet, cer?bu mazliet
Sap?us mazuliet, tevis mazuliet

Ce?š jau sen nav s?kum?
Viss k? ir bijis
Pirmie prieki, vilšan?s, pirm?s asaras

Un ja b?tu v?lreiz ?auts
Ce?u s?kt no gala
Kl?t pie visa, kas reiz jau bijis
V?l es v?l?tos

Bet kur paliek tas, kas nepiepild?jies
Tas, ko katrs k?dreiz klusi v?l?jies

R?tu mazuliet, vakaru mazliet
Veiksmes mazuliet, vilšanos mazliet
Skumju mazuliet, cer?bu mazliet
Sap?us mazuliet, tevis mazuliet