Es Katru Sestdien's Vakaru

Aldis Drēģeris

Izpildītājs:
Aldis Drēģeris
Nosaukums:
Es Katru Sestdien's Vakaru
Dalīties:
Seko jaunumiem:
E
Es katru sestdien`s vakaru
B
Arvien, arvien,
B7
Pie Tr?nes g?ju kl?ti??
E
Arvien, arvien.
A
Es katru sestdien`s vakaru
E            B    B7   
Pie Tr?nas g?ju kl?ti?? arvien, arvien,
E
Arvien, arvien, arvien.

Bet reiz pie durv?m pieg?ju
Uz iekš? troksni dzird?ju.

Tur Ješka iekš? s?d?ja
Un manu Tr?ni bu?oja.

Ak, Tr?n?t, manu sirdspu??t,
Reiz sol?jies tu mana b?t.

Bet nu tu mani piev?li
Un Ješkam sirdi atdevi.

Es došos prom uz austrumiem,
Tu m?žam mani neredz?s`.

Tur sit?sim tos utainos,
P?c tam tos zili pel?kos.

Lai latvju zobens nesar?s
Nekad, nekad,
Lai latvju sule nenoriet
Nekad, nekad.
Lai latvju zobens nesar?s
Lai latvju sule nenoriet nekad, nekad,
Nekad, nekad, nekad. 

B7 A E B
-2--0--0--2--
-4--2--0--4--
-2--2--1--4--
-4--2--2--4--
-2--0--2--2--
-------------

-alus-