Ceļš Līdz Šejienei

Z-Scars

Izpildītājs:
Z-Scars
Nosaukums:
Ceļš Līdz Šejienei
Dalīties:
Seko jaunumiem:
Viss, ko juti tu - tagad ir pie manis
Un neviens nepaman?s, vai tie tieš?m bij?m m?s
Tu izej cauri tam, kas saucas mana sirds
Es v?los neaizmirst, cik drosm?gi tas skan
Es dzirdu to, ka tu saki - dz?vo vienreiz
Un ja kaut ko sasteidz - nekad nenož?lo to
Jo tavs ce?ojums pie un prom no manis
Ir telefons, kas zvan?s, kad tev viss b?s k?rt?b? un v?l lab?k...

Viss, ko redz?ji tu - bija tavs ce?š l?dz šejienei, j?!
Un, lai tu saprastu sevi, tev vienm?r mazliet s?p.

Pants: E G D A
Piedz: E G D C D E