Kā Lai

Kaimiņi

Izpildītājs:
Kaimiņi
Nosaukums:
Kā Lai
Dalīties:
Seko jaunumiem:
Es tevi satiku uz m?su pašu ielas,
Tu redz?ji, cik manas acis lielas
Un saprat?m, kaut abi klus?j?m,
Ka satikšan?s mums j?norun?.

Es tevi iel?dzu uz tasi smalkas t?jas,
Es cer?ju, ka tieši to tu v?lies,
Tu br?n?jies, vai tieš?m nezinot,
Ka t?ja tev vairs negaršojot.

Piedz.
   K? lai, k? lai tieku tev kl?t
   Ja tu par mani pat visp?r nedom?
   K? lai, k? lai tieku tev kl?t
   Ja tu par mani pat nedom?.

Es tevi grib?ju
Tad l?gt uz gl?zi v?na
Tu sajustu, cik patiesi un br?vi
M?s var?tu iet kop? peld?ties
Un tad m?nesn?c? sau?oties.

To visu grib?ji,
Bet man to noklus?ji,
Tu atteicies
no t?, ko pied?v?ju
es nezinu, k? tevi k?rdin?t,
man sp?ki z?d
un kl?t vairs nepien?k


Akordi: A#, F, D#