Mīla Jāsargā

Dopings

Izpildītājs:
Dopings
Nosaukums:
Mīla Jāsargā
Dalīties:
Seko jaunumiem:
Jau aizsteidzies maijs, nav c?ru?a dziesmu
Tik vasaras sakr?to siltumu, sirds lai v?l j?t
Jau pakalnos dzisušas J??ugu?u liesmas
Un l?dz ar liesm?m, reiz? laime z?d

Iešu pie tevis, ar skaistiem sap?iem 
Lai m?la ko glab?jam sird? m?s nepamet
Caur lietu, caur sniegu, caur asar?m man?m
Un smaidot iesim pa ce?u, ko sen mekl?j?m m?s

Piedz.
   Turi m?lu stipri rok?s sav?s
   Ne?auj vi?ai pusce?? jau zust
   Turi laimi m?lest?bas skav?s
   Ne?auj tai ar pirmo snigu kust

Ja sirds sirdi j?t, tad iet blakus viegli
Tad saule un putni, uzsmaida mums
Caur lietu, caur sniegu, glab?sim m?lu
Ko k?dreiz paši samin?m m?s


Akordi: Am Dm E