Tavā Logā (Gadalaiki)

Čikāgas piecīši

Izpildītājs:
Čikāgas piecīši
Nosaukums:
Tavā Logā (Gadalaiki)
Dalīties:
Seko jaunumiem:
Pavasar?, kad viss mostas,
Kr?š?as pu?es d?rzos zied,
M??i l?dzu visiem putniem,
Lai tie savas dziesmas tav? log? dzied.

Vasar?, kad v?l?s nakt?s,
M?ness zvaigž?u meitas gaid`,
L?dzu vi?am pav?rt logu
T?, lai mani sap?os ieraugot tu smaid’.

Ruden?, kad lietus l?ses
L?ni tav? log? rit,
Katrai dodu m??us v?rdus,
Kurus lai t?s vienm?r tav? log? sit.

Ziem?, tad kad sniega p?rslas
Zemi dzi?? mieg? m?j,
M??i l?dzu zieme?v?jam,
Lai vi?š tavu logu ledus roz?m kl?j.


Akordi: Re mažor?. Tr?s akordi A, D, A, D/D7; G, D, A, D