Dzīvo Brīvs

Dakota

Izpildītājs:
Dakota
Nosaukums:
Dzīvo Brīvs
Dalīties:
Seko jaunumiem:
Kas tev ir lieks to aizmet prom
Lai paliek prieks v?l b?s j?dz?vo
N?ks gaism? t?ts un gaid?ts r?ts
P?c nakts, kas beidzot b?s sagaid?ts


Tu gribi tur, kur dz?vo v?jš
Jo neviens tevi nemekl?s
Ja ne t?l?t, tad varb?t r?t
Kaut kur uz debes?m uzrakst?t


Dz?vo br?vs, ej kur zinu
Tu esi dz?vs tad kad gribi


Ir katram dots savs paša gods
Tas b?s tik ilgi cik vi?š pats b?s br?vs
Kaut kas b?s ?auts, kaut kas b?s liegts
Bet br?vam dz?vot ir neaizliegts


Pant?:
C G Am F

Piedzied?jum?:
F C Am G

Mutes ermo?iku solo laik?:
Bb F C C 


Forum? ievietoja swimpis