Mīlas Dziesma

Kaspars Dimiters

Izpildītājs:
Kaspars Dimiters
Nosaukums:
Mīlas Dziesma
Dalīties:
Seko jaunumiem:
C          G
gaisma tek p?r kukain?šiem
        Am/G
kas pa za??m lap?m tek
F         Am
man? sird? t?ri gl?ši
Gx        Am   Gx
danco m?las zirnekl?ši
F      Em7    Am
maigums visam p?ri deg
  
Pareja Am G

  
varb?t rokas sagriez?šu
sniegdamies p?c tavas kr?ts
sarkan?g?m pil?m l?šu
kam?r tevi atrad?šu
tur kur maijvaboles d?c

varb?t aizkulties l?dz mikai
alus tek no saules kr?zes
varb?t uzsmaid?t tev plikai
kr?tij pieskarties un tikai
pacelties virs dr?zmas
    
lidot prom no kukain?šiem
prom no visiem draugiem b?gt
(laiks un n?ve uzgl?n t?ši
t? k? divi zirnekl?ši)
acis t? k? durvis sl?gt

gaisma tek un pirksti ar?
t? k? smilts p?r nazi pl?st
šodien n? bet r?t vai par?t
ir jau ž?l bet ko var dar?t
ka es nepanesu j?s
   .
C 010233
   .
G 330023
    .
Am 01220x
      .
Am/G 01220x3
    .
F 012331