Pastaiga Tukšumā

Kaspars Dimiters

Izpildītājs:
Kaspars Dimiters
Nosaukums:
Pastaiga Tukšumā
Dalīties:
Seko jaunumiem:
E    Esus4  E
pametis spogul? seju
  C
es lauk? no m?jas eju
  E    Esus4  E  
pa ce?u jau simtk?rt ietu
C
atkal uz citu vietuE     Esus4  E
it k? jau virs? nel?st
C
it k? jau esmu melis
E     Esus4   E
it k? jau var?tu palikt
C
puzli vai svec?tes salikt

Em11
jo var ta?u klejot bez mitas
F maj9
bez sejas savas vai citas
C
t?pat ar aizv?rtiem plakstiem
Em11
p?r putnu p?d?m un rakstiem

gl?st?t vai ?emm?t šo nakti
kaut citu sen liecina fakti
kaut pašam uz sevi sen nieva:
k?p?c tam kam ir viss nav Dieva

t? eju un eju pa taku
l?dz pret?m n?k m?lders ar laku:
k? visi tu nom?kts un ?d?gs
tad lab?k nu vaz?jies sp?d?gs

vai tieš?m gana ir trakots
un turmp?k es dz?vošu lakots
vai tieš?m vai tieš?m vai tieš?m
es muld?šu rindi??m cieš?m

bet pastaiga atkal ir gal?
laiks atgriezties vecaj? al?
ciet ac?m bez sejas ar tausti
kur š?pl?des kli??us vien rausti

ir atska?as t?tad ir dzeja
un spogul? pamesta seja
bez kauna un pagrab? sauna
nav sevis – nav nek? jaunaE   001220
Esus4 002220
Em11 030455
C   010233
Fmaj9 010331
www.krustaskola.lv 
blogs.krustaskola.lv