Ja sirdis prastu runāt

Aija Andrejeva (Aisha)

Izpildītājs:
Aija Andrejeva (Aisha)
Nosaukums:
Ja sirdis prastu runāt
Dalīties:
Seko jaunumiem:
C#m B
C#m B E A
C#m       B
Ja sirdis prastu run?t,
C#m       B
Tad mana s?ktu kliegt
C#m       B
T? nerimst?s ne mirkli
E       A
Pat nakt? neiemieg
A     E  G#m   A
T?pat k? saule aust un riet
A     E    G#m    A
Kad apst?sies, tad laiks b?s iet
C#m
Uz promb?tni,uz atgriešanos,
S?kšanos un nebeigšanos


Piedz.
C#m    B     A
Kad sirdis run? klus? pr?ts,
Mans t?ls nav ?sts, tas ir izdom?ts
Nesp?ju lidot, man ir tikai viens sp?rns
Tas otrs v?l nav izdom?ts
Kad sirdis run? klus? pr?ts
E         G#m  A
Par promb?tni,par atgriešanos,
E      G#m   A
s?kšanos un nebeigšanos


Bet tagad tukšie v?rdi,
Kas viens p?c otra birst,
Tie it nemaz nav d?rgi,
Bet k?ds p?rdos un k?ds pirks
Par zeltu v?lreiz nepiedzimst
Jo vair?k gr?bj,jo dzi??k grimst
Tukšum? un pazušan?,
Aklum? un aizmirst?b?

Piedz.
Kad sirdis run? klus? pr?ts,
Mans t?ls nav ?sts, tas ir izdom?ts
Nesp?ju lidot, man ir tikai viens sp?rns
Tas otrs v?l nav izdom?ts
Kad sirdis run? klus? pr?ts (jej,jeej,jeeej,jeeej)
Par promb?tni,par atgriešanos
s?kšanos un nebeigšanos


[email protected]